Kto to jest radca prawny

Radca prawny to zawód, który objęty jest zaufaniem publicznym. Zadaniem radców jest świadczenie pomocy prawnej, która polegać może na udzielaniu konsultacji i porad. Prawnicy wykonujący ten zawód są odpowiedzialni za sporządzanie opinii, a także mogą uczestniczyć w postępowaniu jako pełnomocnik.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny oprócz udzielania porad klientom może również być pełnomocnikiem strony w postępowaniu zarówno przed sądami, jak i organami administracji publicznej. Jest to zawód różniący się od adwokata jednakże, kompetencje obu grup zawodowych są bardzo zbliżone. Największą różnicą jest to, że radcowie prawni mogą pozostawać w stosunku pracy, takiej możliwości pozbawieni są adwokaci.

Jakie usługi świadczy radca prawny?

Radcowie prawni mają możliwość udzielania pomocy osobom fizycznym, osobom prawnym oraz spółkom. Często radcowie są zatrudniani przez firmy po to, aby na miejscu zapewniać ochronę prawną. Klienci mogą korzystać z ich radców we wszelkich sprawach ze wszystkich dziedzin prawnych. Radcowie mogą również reprezentować swoich klientów w sprawach podatkowych, karnych, spadkowych czy upadłościowych. Pomoc prawników potrzebna jest szczególnie, wtedy gdy trzeba przeanalizować umowy.

Co charakteryzuje pracę radcy prawnego?

Radca prawny ma za zadanie udzielać fachowej pomocy klientom. Dzięki swojej bogatej wiedzy, która jest weryfikowana kilkukrotnie na drodze jego kariery zawodowej, pomaga on w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i osób fizycznych. Radca prawny musi mieć ogromną wiedzę z wielu dziedzin, ponieważ jego zadaniem jest konstruowanie umów oraz wsparcie w otrzymywaniu różnego rodzaju dofinansowań.Z uwagi na to, że radcowie prawni cieszą się sporym zaufaniem społecznym, można im przekazać instrumenty, które pozwolą uzyskać jak najlepszy efekt dla klienta. Często muszą oni przeprowadzać sprawy żmudne i trudne, które wymagają od nich bardzo dobrej znajomości prawa.

Etyka zawodowa

Radca prawny ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, które przekazywane są mu przez klientów. Jest to bardzo ważne, ponieważ może odmówić składania zeznań. Ponadto ma obowiązek unikania możliwości konfliktu interesów z klientem. Ważne jest to, aby korzystać z usług znanych i renomowanych radców prawnych, ponieważ przyniesie to lepsze efekty.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here