agent celny

Agent celny jest pośrednikiem pomiędzy podmiotem gospodarczym, a urzędem celnym. Taki podmiot gospodarczy obraca towarami z podmiotami poza granicami państwa. Do obowiązków agenta celnego będą należały czynności takie jak: reprezentowanie firmy, wprowadzenie w jej imieniu odprawy celnej, a także kontrolowanie całego tego procesu. Dodatkowo przygotowuje on dokumentację, pilnuję procedur i posiada kontakt bezpośredni celnikami. Do jego zadań można wpisać również to, co sprawia, że przeprawa cena towarów poza granicę przebiega legalnie, sprawnie i bez zarzutów.

Przeczytaj też: https://www.zlecenia.pl/blog/kim-jest-agent-celny-jak-zostac-agentem-celnym/

Agent celny – jak nim zostać?

Zawód agenta celnego od 2014 roku nie jest regulowany. Aby pracować w takim zawodzie nie potrzebujemy pozwolenie, Ani zdawania państwowego egzaminu. Jedyne co należy zrobić, to uzyskać wpis na listę agentów celników. Taki wniosek wysyłasz do izby administracji Skarbowej w Warszawie. Jednak nie może zrobić tego każdy. Do tego potrzebne ci są specjalne wymagania. Musisz być przede wszystkim osobą pełnoletnią, posiadającą zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Nie możesz być też karalny, a przede wszystkim posiadać pełnomocnik wyrok za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu pieniędzmi, papierami wartościowymi czy dokumentami. Dodatkowo musisz posiadać odpowiednie kwalifikacje czy doświadczenie z zakresu obsługi celnej podmiotów gospodarczych. To nie koniec. Na wpis do listy agentów celnych musisz złożyć wniosek nie później, niż 120 dni od momentu otrzymania kompletnego wniosku przez Izbę.

Czy uprawnienia zawodowe można stracić?

Tak. Zdarza się to w momencie kiedy utraciliśmy, chociażby częściowo, zdolność do czynności prawnych. Może to nastąpić też w przypadku skazania. Wówczas mamy 30 dni na powiadomienie o tym izby. W tej sytuacji nasze uprawnienia zostają zawieszone lub całkowicie cofnięte.

Kwalifikacje zawodowe – agent celny

Jako agent celny musisz spełniać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Izba administracji Skarbowej uzna, że Twoje kwalifikacje zawodowe są wystarczające:

Wykształcenie – szanse podnosi dyplom uczelni wyższej zdobyte na kierunkach ekonomicznych, prawnych, technicznych i administracyjnych. W praktyce czasami wystarcza jedynie technikum te studia podyplomowe.

Doświadczenie – wykonywanie pracy lub czynności określonych przepisami prawa Celnego. Do tego okresu wlicza się również naukę w szkole policealnej.

Decyzja potwierdzająca kwalifikacje – wydana przez uprawnione organy w innym państwie Unii Europejskiej

Zobacz też: http://www.wizjatv.pl/pilot-samolotu-praca-na-etacie-czy-wlasna-dzialalnosc-gospodarcza/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here